• Touristinfo Bad Berneck

Přeshraniční setkání

Název systému příměstské dopravy EgroNet odkazuje na euroregion Euregio Egrensis - tak se jmenuje čtyřzemí mezi Bavorskem, Čechami, Durynskem a Saskem. Euroregio odkazuje na evropský region. Egrensis je latinským označením oblasti u řeky Ohře - regionu, který byl už odedávna vzájemně úzce propleten. Sklářský a textilní průmysl, výroba porcelánu, krajek a hudebních nástrojů charakterizují oblast stejně jako lázeňská místa a léčivé prameny. Kooperační sdružení EgroNet vznikl jako přeshraniční systém mobility v 90. letech jako projekt světové výstavy Expo v Hannoveru. Vyznamenání „Německou cenou kolejové dopravy 2003“ od Německého svazu zákazníků železnice v kategorii Evropa je oceněním vstřícného postoje EgroNetu vůči cestujícím. V lednu 2006 byl EgroNet vyznamenán „Cenou ochrany životního prostředí Bavorska 2006“ a v roce 2008 bavorskou cenou veřejné místní osobní dopravy.

Projektem vznikla možnost postavit mosty porozumění a spojit lidi v pohraničních regionech. Od té doby pracují dopravní podniky, nositelé úkolů, politici a odborníci z odvětví turistiky v EgroNetu cíleně na tom, aby byl systém mobility dále rozvíjen a rozšiřován. Cenově příznivými tarify síťových jízdenek a vzájemně na sebe navazujícími jízdními řády existuje pro všechny možnost přeshraničního setkávání se s kulturou a s lidmi. Návrhy tras pro turistiku a cykloturistiku podporují zpomalení pohybu v cizím terénu a tím poskytují čas a inspiraci pro přijímání nového. Tak vznikají přátelství bez ohledu na hranice.