EgroNet slaví 20 let: Úspěšný příběh s budoucností

15. October 2020

Dají se Vogtland, Franky, Čechy nebo západní Krušnohoří či region Saale-Orla procestovat vlakem a autobusem jen s jedním lístkem? Ano! S regionální jízdenkou. Kooperační sdružení EgroNet spojuje svým přeshraničním dopravním systémem čtyři země - Sasko, Bavorsko, Durynsko a Česko. Ve 20tém roce existence bylo prostřednictvím 120 různých agentur prodáno 52.840 jízdenek EgroNet. „V zúčtovacím  období roku 2019 jsme napočítali celkem 76.333 pasažérů, z nichž 80 % cestovalo samo nebo ve dvou.“, informoval Michael Barth, jednatel dopravního svazu Verkehrsverbund Vogtland (VVV), který spolu s předsedou sdružení EgroNet, zemským radou Rolfem Keilem, provedl účastníky zkrácenou narozeninovou konferencí, která byla současně 17. shromážděním členů. „Plánovanou slavnostní akci v Bad Elster jsme kvůli  zhoršující se epidemické situaci v souvislosti s výskytem koronaviru museli bohužel zrušit. Namísto toho se chceme intenzivně soustředit na podstatné záležitosti“, zdůraznil Rolf Keil.

S jednomyslným souhlasem pendlovalo letošní setkání přes všechny hranice digitálně na internetu. Podílející se dopravci a 15 spolupracujících partnerů si uvědomili, jak důležitá je jejich úloha v tom, když EgroNet propojuje region. Cestující mohou s jednou jedinou jízdenkou využívat celý den autobusy, vlaky, městskou hromadnou dopravu a dokonce i lanovou dráhu v Karlových Varech. Tento nadnárodní integrovaný dopravní systém vzbudil velký dojem dokonce i na světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. A i když rok 2019 se svým poklesem přepravovaných osob o 5.900 intenzivnímu trendu předchozích let příliš neodpovídal, mohl jednatel svazu VVV Michael Barth konstatovat: „Z celkového pohledu je vývoj stabilní“. K tomu je také třeba vědět, že od roku 2016 zaznamenávali aktéři sdružení EgroNet každoročně s radostí více než 70.000 cestujících. V účetním období roku 2019 stouply příjmy na německé straně o 2.500 €, zatímco v sousední zemi byly o cca 400.000 Kč nižší. Současně bylo avizováno, že postupné přizpůsobení cen jízdného, ujednané se spolupracujícími partnery v roce 2017, proběhne spolu se změnou jízdního řádu k  13. prosinci 2020. Cena celodenní síťové jízdenky stoupne ze stávajících 22 € na 24 €. Na jednu jízdenku EgroNet může společně cestovat max. pět osob a i nadále lze bezplatně přibrat až tři děti ve věku 6 až 14 let. Provedená hodnocení prokázala, že se tento v roce 2015 zavedený skupinový systém rovněž osvědčil.

Všichni podílející se partneři mají samozřejmě velké obavy kvůli pandemii koronaviru, protože bude mít zajisté negativní dopad na počty cestujících jak v mezinárodní, tak i národní dopravě. K dané problematice a možnostem udržení a získávání dalších zájemců o tento přeshraniční způsob mobility bez automobilu podala informace vedoucí oddělení marketinku Kerstin Büttnerová.

Zemský rada Rolf Keil provedl velice výstižné shrnutí: „Když lidé z různých regionů hovoří rozdílnými jazyky a přesto si dobře rozumějí, pak je 20 let velkým úspěchem! EgroNet je nyní dospělý a silný. Myslím, že je to důvod k radosti a dík tak patří především všem vizionářům, kteří tomuto velkému projektu věřili a uvedli jej v život.“

Ohlédnutí: První vlak z Klingenthalu do Kraslic přejel přes pomocný most 28. května 2000. EgroNet tehdy zahájil provoz jako externí projekt světové výstavy EXPO 2000 v Hannoveru. Tomu však předcházela celá řada nezbytně nutných opatření.  Za zmínku stojí mezi jinými například regionalizace železniční dopravy ve Vogtlandu, výstavba depa společnosti Vogtlandbahn v Neumarku, tříkolejný systém v Cvikově (Zwickau), vybudování mostu a obnovení železniční struktury mezi městy Klingenthal a Kraslice a zřízení Turistické & dopravní centrály Vogtland. Oblasti Euregia Egrensis, kde hraničí čtyři státy Sasko, Česko, Durynsko a Bavorsko, jsou díky nadregionálnímu integrovanému systému veřejné dopravy EgroNet tedy již 20 let jednoduše a výhodně propojeny. EgroNet mezitím nabízí již 464 regionálních autobusových linek, 187 městských autobusových a tramvajových linek a 42 železničních tratí s celkem 7.334 zastávkami. Každý cestující se síťovou jízdenkou EgroNet může ve spádové oblasti libovolně přestupovat z vlaku na autobus nebo na tramvaj. EgroNet nabízí ale ještě více: Spojuje veřejnou hromadnou dopravu s cestovním ruchem a v Euregiu Egrensis na rozhraní čtyř zemí tak díky tomu podporuje vzájemné sbližovaní. Název euroregionu odkazuje na vzdálenou minulost, kdy se toto území kolem řeky Ohře podílelo na vytváření společného odkazu středoevropské kultury.

Další informace a jízdní řády naleznete na naší internetové stránce nebo je obdržíte v Kulturní a dopravní centrále (Tourismus- und Verkehrszentrale, TVZ) Vogtland, linka služeb pro zákazníky +49 3744-19449.

zurück zur Übersicht