Partneři kooperačního sdružení EgroNet si i přes pokles cestujících způsobený koronavirovou pandemií udrželi pozitivní přístup.

21. December 2021

Také kooperační sdružení EgroNet se ohlíží za rokem, zasaženým mimořádnými opatřenými k zamezení šíření onemocnění Covid-19. S výhledem na nový rok, kdy přeshraniční systém mobility oslaví již 22 let svého trvání,  se však připravuje na lepší časy. „Jakmile to pandemická situace v našich zemích znovu dovolí, bude pevné společenství EgroNet opět pracovat na svém vzestupu!“ Tímto závěrečným slovem zakončil Rolf Keil 18. shromáždění členů a vyjádřil současně naději v návrat k normálu a další zdárný vývoj v roce 2022. Důvěra předsedy kooperačního sdružení se jeví jako opodstatněná, jelikož všichni podílející se dopravci a 15 spolupracujících partnerů z Bavorska, Čech, Saska a Durynska stojí i po 20 měsících pandemické krize a s tím souvisejícího úbytku počtu zákazníků pevně za sítí EgroNet a budou se za ni ku prospěchu uživatelů zasazovat i v budoucnosti. „Pro cesty v regionu EgroNet bude i nadále stačit jedna jediná jízdenka, uznávaná jak ve vlacích, autobusech a tramvajích, ale dokonce i na lanovkách v Karlových Varech“, ujišťoval jednatel dopravního sdružení Verkehrsverbund Vogtland (VVV) Michael Barth.

Na 18. opět pouze digitálně realizované členské schůzi kooperačního sdružení EgroNet a s ní spojené roční uzávěrce deklarovali partneři z českého Karlovarského kraje a Chebu, bavorského Weidenu, Bayreuthu, Kulmbachu a Hofu, durynských regionů Saalburg a Greiz jakož i saského Cvikova [Zwickau] a Vogtlandu své odhodlání k pokračování v tomto svazku. Shromáždění členů nejdřív jednohlasně zvolilo náměstka pro dopravu Karlovarského kraje Martina Hurajčíka místostarostou kooperačního sdružení. Předseda EgroNetu, zemský rada a předseda okresu Vogtland Rolf Keil byl jasně vyjádřeným stanoviskem 27 zúčastněných zástupců potěšen: „Koronavirová pandemie nás velmi zasáhla. Tato krize nám však současně jasně ukázala, že naše společenství funguje, rozvíjí se a drží pospolu i v této době.“

Ve zprávě o činnosti informoval jednatel VVV Michael Barth o tom, že počet cestujících využívajících jízdenku EgroNet poklesl z více než 80.000 v roce 2020 (2019) na necelých 40.000. Tento negativní trend přetrval bohužel i v roce 2021. „Příznivý vývoj z předchozích let byl masivně narušen protiepidemickými opatřeními, která  měla na sektor dopravy velmi negativní dopady, jež přetrvávají až do současnosti. To nás samozřejmě velice mrzí“, řekl  Michael Barth ve své videoprezentaci. Tak nízká prodejní čísla jsme zaznamenali naposledy před deseti lety. Přes to všechno bylo možné informovat i o pozitivních událostech. S velkým zájmem se tak shledaly například tipy na výlety v regionu EgroNet a hodně návštěvníků přilákal v letních měsících také nově dekorovaný motorový vůz Regio-Shuttle společnosti Vogtlandbahn, jezdící jako vyslanec VOGLAR na železniční trati údolím řeky  Halštrov, jež patří mezi ty s nejvyšším počtem mostů v Německu. Dobře etablovaná je i spolupráce s parkovou železnicí v Plavně [Plauen]. Tyto osvědčené nástroje budou uplatňovány i v roce 2022 a podporovány na veřejných akcích a společenských událostech. Jednu z nich představují i Evropské slavnosti/Europafest prezentující přeshraniční soudržnost, které v Městském centru v Plavně uspořádá 29. dubna 2022 (za předpokladu příznivé pandemické situace) EUREGIO EGRENSIS ve spolupráci s partnery kooperačního sdružení EgroNet.

Přeshraniční systém mobility EgroNet

EgroNet nabízí 1 jízdenku pro 4 regiony. Tento model budoucnosti spojuje od roku 2000  železniční, autobusovou a tramvajovou dopravu a zve k objevným cestám a poznávání krás i za hranicemi země. Jízdenka EgroNet je tak ideální a cenově výhodnou variantou k návštěvě podílejících se měst, okresů a krajů v Bavorsku, Čechách, Sasku a Durynsku. Všechny informace k EgroNetu naleznete na internetu: www.egronet.de

zurück zur Übersicht