19. Členská schůze kooperačního sdružení EgroNet: Ohlédnutí a výhled

26. October 2022

Poté, co se poslední dvě shromáždění členů konala z důvodu pandemie jen digitálně ve formě videokonference, mohli se letos členové EgroNetu sejít ke zhodnocení uplynulého roku poprvé osobně. Zasedání se  tento rok konalo ve městě krajek Plauen/Plavno. Jeho primátor Steffen Zenner  přivítal účastníky slovy: „EgroNet je úspěšný přeshraniční systém mobility, který může v rámci kooperační sítě oslovit 3,2 milionu obyvatel. Tento model usměrnil myšlenku evropského společenství a bude v tom pokračovat  i nadále.“ Primátor si zároveň nenechal ujít příležitost pozvat všechny na celodenní výlet s jízdenkou EgroNet do Plavna, seznámit se s městem krajek a navštívit různé akce pořádané u příležitosti 900. výročí založení.

Shromáždění následně moderoval Martin Hurajčík, vloni zvolený místopředseda kooperačního sdružení. Nejprve se uskutečnila volba do volné funkce předsedy. Členové jednomyslně navrhli Thomase Henniga, zemského radu okresu Vogtlandkreis, který tuto pozici s díky přijal. Návazně proběhlo shrnutí vývoje EgroNetu v loňském roce. „Celoodvětvový pokles uživatelů v roce 2021 způsobený pandemií koronaviru se bohužel nezastavil ani před naší sítí. Počet cestujících, pohybující se na úrovni 30 000, se proto stále ještě nachází v dimenzích roku 2020. Za rok 2022 budeme i přes experiment s levnou jízdenkou za 9 euro na německé straně jistě schopni vykázat pozitivnější výsledky, jelikož se nám díky snižujícím se koronavirovým omezením a oživení cestovního ruchu opět podařilo získat mnoho cestujících.“, řekl Michael Barth, jednatel dopravního sdružení Verkehrsverbund Vogtland, pod který spadá také jednatelství sdružení EgroNet.

Pozitivním závěrem za letošní rok členové nastavili směr pro rok 2023. Proto bylo rozhodnuto, zaměřit se do budoucna na vyšší udržitelnost. V souladu s tím nebude v prosinci 2023 vydán u příležitosti změny mezinárodního jízdního řádu vlastní tištěný jízdní řád EgroNet. K zajištění příslušných informací se odpovídající měrou rozšiřují možnosti na webových stránkách.  Dodatečné finanční prostředky získané díky této úspoře budou převedeny na propagaci systému EgroNet. Členové a jejich dopravní společnosti budou mít pro svá vozidla k dispozici design EgroNetu a obdrží na tiskové náklady této grafické úpravy prostřednictvím jednatelství dotaci. Cílem je šířit základní myšlenku systému EgroNet dále do partnerských regionů a informovat cestující o této přeshraniční nabídce.

Po členské schůzi se pak zástupci z Čech, Bavorska, Saska a Durynska vydali v duchu přeshraniční spolupráce společně na komentovanou prohlídku Plavna a seznámili se s 900letou historií města krajek se všemi jejími aspekty. 

Přeshraniční systém mobility EgroNet

EgroNet nabízí 1 jízdenku pro 4 regiony. Tento model budoucnosti kombinuje od roku 2000 vlaky, tramvaje a autobusy a zve návštěvníky k cestám a objevům i za hranicemi regionu. Jízdenka EgroNet je proto ideální a výhodnou volbou pro návštěvy podílejících se okresů v Bavorsku, Čechách, Sasku a Durynsku. Veškeré informace o EgroNetu najdete na stránkách: www.egronet.de

Popisky  obrázků
1:
Primátor Plavna Steffen Zenner přivítal členy EgroNetu ve městě krajek.
2: Zasedáním provázel předseda kooperačního sdružení Martin Hurajčík.
3: Novým předsedou EgroNetu byl jednomyslně zvolen Thomas Hennig (vpravo).
4: Setkání členů bylo završeno seznámením s hostitelským městem Plavnem v rámci komentované prohlídky.zurück zur Übersicht