informace k jízdnímu řádu

Region zážitků

servisní telefon

turistická a dopravní centrála

Upozornění k tarifům jízdenky EgroNet, od 13.12.2020

Jízdu lze nastoupit pouze s platnou jízdenkou. V případě, že na výchozím nádraží není otevřen výdej jízdenek, resp. není-li
v provozu automat, můžete jízdenku zakoupit přímo u personálu ve vlacích příměstské dopravy. Jako cestující jste povinen toto vlakovému personálu neprodleně sdělit.

Při koupi jízdenek v rámci prodeje, zajištěného personálem (také ve vlacích) společnosti DB AG a společnosti Erfurter Bahn GmbH je třeba zaplatit přirážku ve výši 2 EUR. V případě, že na výchozím nádraží není otevřen výdej jízdenek, resp. není-li
v provozu automat, který akceptuje hotové peníze, bude jízdenka EgroNet vystavena ve vlaku za regulérní cenu.

Jízdenky, které nemají označený den platnosti, musí být před nástupem jízdy znehodnoceny. Jízdenky, na kterých je vyznačeno datum dne platnosti, jsou již znehodnoceny.

Jízdenka EgroNet je platná, když bylo zaznamenáno příjmení a jméno všech cestujících na vhodném místě na přední nebo zadní straně jízdenky. Cestující osoby jsou povinny nesmazatelně zaznamenat tyto údaje před nástupem jízdy, v případě prodeje jízdenky ve vlaku přímo po nákupu, a cestující, kteří přistoupí během cesty, bezprostředně po přistoupení, a sice tiskacím písmem. U kontrol jízdenek je třeba na výzvu prokázat totožnost osoby předložením úředního průkazu s fotografií. Dodatečnou změnou zaznamenaných jmen a/nebo počtu osob a/nebo dnu platnosti se jízdenka EgroNet stane neplatnou. Po nástupu jízdy (u více jízd: po nástupu první jízdy) je výměna osob vyloučena. Osoba, která by výměnou přibyla, je cestujícím bez platné jízdenky.

Na jízdenku je možné cestovat výhradně ve 2. třídě. Přechod do 1. třídy není možný.

Nabídka platí v rámci oblasti EgroNetu pro následující vlaky příměstské dopravy v Německu: RE, RB, S5, S5x a VBG. V záhlaví tabulky jízdních řádů naleznete typ a číslo jednotlivých vlaků. Seznam všech autobusových linek, které můžete s jízdenkou EgroNet využívat, naleznete zde. Jízdenka EgroNet neplatí ve sběrných taxících v Bavorsku.

V České republice je jízdenka uznávána v oblasti platnosti Karlovarského kraje ve vlacích označených Os (osobní vlak), SP
(spěšný vlak), R (rychlík) a IC (InterCity/Pendolino). Jízdenky s českou cenou nelze zakoupit v předprodeji. Nepoužité
jízdenky EgroNet se neberou zpět, neproplácejí a nevyměňují. 

Jízdenka EgroNet je jízdenka se značnou slevou za přepravu ve smyslu práv cestujících. Ostatně platí pravidla pro přepravu osob jednotlivých dopravních podniků, také přibrání kol.